phone
0707-666 995

mail
info@chipcom.se

IT-säkerhet

Hoten mot IT-systemen ökar och det är svårt att hitta en bra balans mellan användbarhet och säkerhet. Det kan även vara svårt att göra en bra avvägning mellan säkerhetsnivå och kostnad. Informationsklassificering samt risk- och sårbarhetsanalyser verkar som underlag för att underlätta denna process. Genom att beräkna värdet av information i förhållande till sannolikhet för att en incident kommer att inträffa får man god inblick i kostnad-vinstförhållandet. Avbrotts- och kontinuitetsplanering upprättas med fördel för att undvika onödiga kostnader och för att kunna hantera avbrott i verksamhet i samband med incidenter. Planeringen ska fokusera på verksamhetens viktigaste uppgifter och hålla kostnaden för avbrottet så låg som möjligt.

Defense in Depth är en IT-säkerhetsstrategi som fokuserar på att skydda ditt företags data och tillgångar i flera lager. En typisk defense in depth-strategi innehåller följande:

  • Brandvägg
  • Antivirus
  • Kryptering
  • Intrångsdetektering och intrångsförebyggande system
  • Automatisk patchhantering
  • Säkerhetsutbildning för användare

Vi utför säkerhetsanalyser och implementationer i syfte att hålla kostnaderna nere och vinsten uppe. Det finns ett tydligt värde för företag i det arbete vi utför.

it-säkerhet

 


Nyheter

2013-03-31
Nipie Industrisömnad & Utvecklings AB arbetar både som underleverantör...
2013-01-29
Jola Screen erbjuder sina kunder ett brett sortiment...
2013-01-29
Efter att ha lärt känna personalen på Oderland...