phone
0707-666 995

mail
info@chipcom.se

Penetrationstest

Det finns i dag en rad olika typer av attacker som företag världen över utsätts för. Enligt en rapport från Post- och Telestyrelsen, rörande IT-incidenter beskrivs sannolikheten för att ett system, som är uppkopplat mot Internet, ska utsättas för oupptäckta dataintrång samt förstörande dataintrång som mycket hög. Enligt rapporten kan ett och samma system utsättas för hundratals intrångsförsök dagligen.

Penetrationstestning innebär att man, under kontrollerade former, utför olika typer av attacker mot en IT-miljö för att försäkra sig om att systemen är väl skyddade. Genom att använda sig av samma typ av metoder som hackers, virus och maskar gör när man utför testerna kan man effektivt täppa igen systemens säkerhetshål och därigenom minska risken för kommande incidenter.

Vi använder oss utav de senaste säkerhetsmetoderna och verktygen när vi genomför ett penetrationstest. Kompetensutveckling är a och o inom IT-säkerhet och för att kunna ge er som kund en så träffsäker bild som möjligt ser vi till att ständigt uppdatera vår kompetens inom området.

Penetrationstest

Nyheter

2013-03-31
Nipie Industrisömnad & Utvecklings AB arbetar både som underleverantör...
2013-01-29
Jola Screen erbjuder sina kunder ett brett sortiment...
2013-01-29
Efter att ha lärt känna personalen på Oderland...